👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Plankierkoarters -  Reglement Plankierkoarters -  buurthuisdewissel

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Reglement Plankierkoarters

 1)   Het maandelijks lidgeld bedraagt 1,50 € voor de spelende en steunende leden.
 2)   Er mag ingeschreven worden tot drie maanden na begin datum van de competitie, dit geld
        ook voor de steunende leden.
 3)   Ieder lid moet per kaartseizoen 3 à 4 maal een prijs meebrengen en dit van minimum een
        waarde hebben van 2,5 €, en deze mogen nog niet gebruikt zijn.
 4)    Ieder spelend lid heeft een vast nummer.
 5)    De spelers worden per loting getrokken.
 6)    Er wordt 3 - 2 - 3 gedeeld.
 7)    Zolang de deler geen troef heeft gemaakt blijven de kaarten van zijn speelmaat op tafel 
         liggen.
 8)    Een slag zonder punten is er niet onder maar 30 punten.
 9)    Zonder troef is dubbel.
10)   Er mag geklopt en tegen geklopt worden.
11)   Een partij winnen is 2 punten.
12)   Er zijn 6 punten te verdienen in het spel.
13)   Opzettelijk lokeren is 60 punten voor de tegenpartij.
14)   Er zijn maximum 240 punten in het spel.
15)   Indien de kaartspeler forfait geeft verdient die speler 0 punten die avond.
16)   Meer dan 1 maal opzettelijk misdelen of kaarten laten vallen is 30 punten voor de
         tegenpartij.
17)   De verliezer betaalt 0,20 € per partij.
18)   Er wordt niet voor geld of drank gekaart.
19)   Elke speler heeft zijn verplichte rondje aan tafel.
20)   De wedstrijden mogen ingehaald worden op de kaartavond zelf mits deelneming van
         spelende leden.
21)   De laatste 2 maanden voor het einde van het kaartseizoen mogen niet meer ingehaald
         nog dubbel gespeeld worden.
22)   Alle geschillen worden door het bestuur beslist.
23)   Ingeval van dronkenschap beslist het bestuur dat de persoon niet mag kaarten dit om
         discussies te vermijden.
24)   Niet aanwezig op de kaartavond zelf betaald men 1 € boete + 1 € lotjes de volgende 
         kaarting.
25)   De speler kan nu ook op de kaarting zijn match inhalen door dubbelspel voor de loting dit 
         maximaal 3 maal per jaar uitgezonderd de laatste 2 maanden niet.
26)   3 maanden na een onwettige afwezigheid ben je uit gesloten en maak je op niets meer
         recht.
27)   Op de kaartavond is iedereen verplicht voor minimum 1 € lotjes te kopen per persoon.
28)   Steunende leden worden aanvaard tot 3 maand na begindatum.
29)   Wanneer het bestuur iets organiseert dan word er van ieder lid verwacht dat hij zijn
         steentje bijdraagt dit is voor allen van belang want de opbrengst gaat naar de kas en aan
         het eind van het kaartseizoen word dan de souper en de enveloppen berekend.
30)   Het bestuur is jaarlijks herkiesbaar.